Thursday, 12 April 2012


Jika anda makan SATAY, jangan lupa timunnya. Sebab, memakan satay bersama karbon yang terhasil selepas pembakaran akan mendatangkan kesan karsinogen! Ianya ialah suatu keadaan yang menyebabkan barah. Timun pula adalah anti-karsinogen.

No comments:

Post a Comment