Thursday, 12 April 2012

Adab-Adab Ketika Berhubungan Dengan Suami


Adab-Adab Ketika Berhubungan Dengan Suami

1. Sunat berwuduk sebelum berlimak dengan harapan ikatan dari perhubungan itu terjadi anak, mudah-mudahan anak tersebut berakhlak baik. Sunat juga berwuduk setelah berjimak.
2. Sunat berwangi-wangian dan berhias diri agar membangkitkan keinginan bermesra.
3. Sunat bersenda gurau sehingga melahirkan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Ada ulama berpendapat anak yang lahir hasil dari hubungan suami isteri yang tidak didahului dengan senda gurau akan menjadi kurang cerdas otaknya.
4. Sunat memulakan dengan Bismillah dan berdoa:
Maksudnya: ' Dengan nama Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari karunia yang Engkau berikan kepada kam." (Riwayat Bukhan dan Muslim)
Ketika itu niatkanlah yang baik-baik, agar hubungan suami isteri itu menghasilkan anak yang soleh, yang beriman dan yang bertakwa.

No comments:

Post a Comment