Wednesday, 25 April 2012


Perhatikanlah apa yang diucapkan oleh seseorang, jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya.-Saiyidina Ali Abu Talib-

No comments:

Post a Comment