Friday, 27 April 2012


Buat renungan bersama:
'Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri'.
(Surah Luqman, ayat 8).

No comments:

Post a Comment